Årsredovisning 2020

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 16 april 2021

Odd Mollys International AB:s årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats logistea.se.

För ytterligare information kontakta:

Johanna Palm, CFO och Vice VD Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 17:30 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.