Årsstämma 2024

Logistea AB kommer att hålla sin årliga bolagsstämma år 2024 på fredagen den 3 maj 2024.

Alla aktieägare som har anmält sig i tid är välkomna att delta vid stämman. Som aktieägare har du alltid rätt att ställa frågor till bolaget om de ämnen som tas upp och även om den ekonomiska situationen i bolaget. För att få ett ärende behandlat krävs det att man skickar in en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta Michela Westin (General Counsel) på 070-675 25 07 eller michela.westin@logistea.se