Logistea i siffror

  Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021
Total nettoomsättning, MSEK 67,0 37,7 59,2 37,1 73,2 79,1
Bruttovinstmarginal, % 52,3 62,2 48,3 61,8 59,7 72,9
Rörelseresultat, MSEK -5,9 -9,3 -4,4 -19,1 3,0 4,7
Rörelsemarginal, % -8,9 -24,5 -7,5 -51,4 4,1 5,9
Resultat efter skatt, MSEK -7,3 -11,2 7,1 13,3 -0,3 78,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,20 -0,30 0,18 0,23 0,00 1,0
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,20 -0,30 0,18 0,23 0,00 1,0
Vägt genomsnitt antal aktier, före utspädning 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662 72 252 742 75 594 235
Vägt genomsnitt antal aktier, efter utspädning 36 258 866 37 768 982 40 413 177 57 607 662 72 252 742 75 594 235
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -4,9 11,0 -0,3 -64,5 -16,9 -10,3