Presentationer

  Presentation
18 februari, 2022 Bokslutskommuniké 2021
September, 2021 Investorpresentation
2 december, 2020 Odd Molly International AB company presentation
7 maj, 2020 Årsstämma 2020 / Delårsrapport Q1 2020
14 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019
25 oktober, 2019 Delårsrapport Q3 2019
16 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 2019
7 maj, 2019 Årsstämma 2019 / Delårsrapport Q1 2019
25 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018
16 augusti, 2018 Delårsrapport Q2 2018
16 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
24 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017
16 augusti, 2017 Delårsrapport Q2 2017
11 maj, 2017 Årsstämma 2017
16 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016