Projekt

Här publicerar vi uppdateringar kring större utvecklingsprojekt.

Lockryd Svenljunga

Logistea offentliggjorde i december 2021 att en villkorad avsiktsförklaring ingåtts tillsammans med Hansson Holding AB för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvadratmeter nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om 1 miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för etableringen. Projektet fortlöper enligt plan.

Uppdateringar kring projektet

Augusti – november 2022 – Arbete med olika delar för att detaljplanelägga den mark som skulle beredas pågår. Steg 2 av den arkeologiska utredningen fortgår.

Juni 2022 – Mätningsarbeten för detaljplanen genomförs i samarbete med Borås stad

Maj 2022 – Steg 1 av den arkeologiska utredningen avslutas.

Mars 2022 – Svenljunga kommun påbörjar upphandling och beställning av undersökningar kring natur- och miljöpåverkan.

Mars 2022 – Logistea tecknar avsiktsförklaring om markanvisningsavtal rörande tidigare tecknat markreservationsavtal avseende en miljon kvm markyta i Svenljunga kommun.

Februari 2022 – Arbetet med detaljplan påbörjas

December 2021 – Logistea offentliggör att en villkorad avsiktsförklaring ingåtts tillsammans med Hansson Holding AB för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för etableringen.

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 21 dec 2021

Information från Svenljunga kommun

Utveckling industriområde Lockryd – Svenljunga.se