Besparingsprogram ger effekt – förbättrat resultat mot föregående år i kvartalet

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 25 oktober 2019

1 juli – 30 september 2019

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 23 procent till 76,6 MSEK (99,5).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 47,6 procent (51,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-19,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,0 MSEK (-15,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 SEK (-1,87).

1 januari– 30 september 2019

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 20 procent till 225,5 MSEK (281,2).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,1 procent (54,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -44,7 MSEK (-38,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -47,4 MSEK (-32,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -4,39 SEK (-4,91).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I september stängdes butikerna på Karl Johan i Oslo och i köpcentrumet Mall of Scandinavia i Stockholm.
 • Den 30 september meddelade bolaget att ett licensavtal med option till förvärv ingåtts avseende rätten till distribution i samtliga kanaler av varumärket Hunkydory. Odd Molly förbereder en relansering av Hunkydory för höst-/vinterkollektionen 2020 med försäljningsstart under det andra halvåret 2020 via webbshop och utvalda återförsäljare.

Kommentar från VD

Tuff marknad – med tydliga ljusglimtar i verksamheten

Det tredje kvartalet präglades av fortsatta utmaningar för branschen, men även goda nyheter gällande Odd Mollys strategi. Försäljningsutvecklingen var fortsatt svag i en mycket tuff marknad, men också till följd av genomförda och planerade butiksstängningar. Webben visade god tillväxt. En större andel av försäljningen från sommarrean tillsammans med utförsäljningar i samband med butiksstängningar påverkade emellertid bruttovinstmarginalen negativt. Tillväxten i webbhandeln samt en accelererande positiv effekt av kostnadsbesparingarna genom våra åtgärdsprogram ledde ändå till att resultatet i kvartalet förbättrades jämfört med föregående år. I slutet av september kunde vi också annonsera licenseringen av Hunkydory – i linje med strategin att nå nya kunder på hemmamarknaden och internationellt.

Hunkydory – starkt komplement till vår plattform

Licenseringen av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory är ett steg för att stärka vår position som varumärkesaktör. Hunkydory har under många år varit ett starkt varumärke med en tydlig stil och position på marknaden. Då vi frigjort kapacitet inom olika områden genom vårt omfattande omstruktureringsarbete, ser vi att en relansering av Hunkydory till hösten 2020 är fullt görbar utan att addera några betydande kostnader. Vi bedömer att Hunkydory kan integreras i verksamheten med skalfördelar och synergieffekter på den starka struktur vi format. Varumärket licenseras fram till och med 2023, med option till förvärv därefter.

Öka effektiviteten och stärka varumärket

Odd Mollys uttalade strategi för hållbar tillväxt är att öka onlineförsäljningen och stärka den internationella plattformen. Det pågående åtgärdsprogrammet väntas sänka Odd Mollys driftskostnader med omkring 75 MSEK på helårsbasis med full effekt under 2020. Under kvartalet accelererade takten i arbetet och resulterade i kostnadsbesparingar om totalt 16 MSEK i kvartalet och 28 MSEK för årets första nio månader, rensat för omstruktureringskostnader som påverkat både innevarande och föregående år.

Vi fortsätter målmedvetet arbetet för att stärka Odd Mollys position bland annat med stöd av namnkunniga varumärkesambassadörer. Under kvartalet lanserade vi nya kampanjer med Titiyo och Neneh Cherry samt med modellen Caroline Winberg.

Sammantaget fortsätter vi ta steg för steg mot en effektivare verksamhet genom strategiskt fokus och implementering av åtgärdsprogram, kombinerat med initiativ för att stärka varumärke och nå nya kunder.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.