Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 15 februari 2013Ett år fokuserat på kollektionsutveckling

1 januari – 31 december 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 223,7 MSEK (292,3)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (56,0)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (20,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,1 procent (6,9)
· Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (14,2)
· Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (2,48)

1 oktober – 31 december 2012                                     

· Nettoomsättningen uppgick till 34,3 MSEK (32,9)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,4 procent (43,4)
· Rörelseresultatet uppgick till -7,0 MSEK (-13,7)
· Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-9,6)
· Resultat per aktie var -0,50 SEK (-1,68)
· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,50 SEK (3,00) per aktie

[Removed graphic]

VD kommenterar utveckling
Jag kan nu sammanfatta mitt första år på Odd Molly – ett år då vi fokuserat på att förstärka och förbättra det som är kärnan i bolaget; kollektionerna. Arbetet har främst inriktats på att skapa en designstark kollektion med både försäljningsdriv och kundfokus. Vi är nöjda med vår- och sommarkollektionen 2013 som presenterades till hösten. Kollektionen var mer balanserad både vad gäller varuslag och pris – och resulterade i en inbromsning av tidigare accelererande tapp i ordervärde.

Vi har under året också format en ny kundorienterad organisation med tydliga individuella och gemensamma mål, samt utvecklat våra egna säljkanaler. Förutsättningarna för att skapa lönsam tillväxt finns här, men vändningen kommer ske stegvis. Trots framsteg måste vi komma ihåg att det kommande halvårets ordervärde, som såldes in i höstas, är lägre än för motsvarande period föregående år.

Det fjärde kvartalet var ännu ett kvartal i linje med förväntan och ordervärde, där försäljningen bestod av den sista delen av vinterns varor och det första ”släppet” av fyra planerade vår- och sommarleveranser. En viktig del i det kollektionsarbete som genomförts är just en tydligare indelning av kollektionerna med fyra konceptleveranser per säsong. Allt för att förbättra nyhetsflödet och göra det lätt för både återförsäljare och kunder att möta rätt varor i rätt tid i butik. Bruttomarginalen var något högre än året innan trots att våra egna butiker hade en hög försäljning av varor under reaperioden. Rörelseförlusten är mindre än föregående år och speglar försäljningsvolymen som säsongsmässigt är låg under fjärde kvartalet men ändå högre i år än året innan.

Vi ser att våra egna försäljningskanaler fungerar mycket väl, inte minst genom webshopen som nu når ut i hela Europa och våra outlets där vi på ett effektivt sätt kan driva försäljningen av tidigare säsongers varor. I dagarna lanserade vi vår nya hemsida som ska inspirera både slutkonsumenter och återförsäljare. Under året öppnade vi en shop-in-shop i Uppsala och i dagarna har vi öppnat en shop-in-shop på både Åhléns City i Stockholm och på Illum i Köpenhamn.

Vi har nyligen presenterat höst- och vinterkollektionen 2013 dels i personliga möten med våra agenter och återförsäljare, dels i form av en öppen modevisning på is (!) i Kungsträdgården i Stockholm. Modevisningen med vanliga tjejer – både konståkare och hockeyspelare – passar Odd Mollys varumärke; vi gillar att gå vår egen väg. Isdans-koreografin passar våra kläder som trots att de är fantastiskt vackra alltid går att röra sig i. Hur utfallet i form av order blir får vi veta längre fram i vår. Vi bär med oss positiva initiala reaktioner men också vetskapen om att det kärva ekonomiska klimatet alltjämt påverkar inköpsbesluten.

Sammanfattningsvis – mycket av grundarbetet i det förnyade Odd Molly är gjort men vi planerar att över tid åstadkomma väsentligt mer för att återta den starka position Odd Molly ska ha.

Anna Attemark, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad PDFFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop. Odd Molly har 53 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 15 februari 2013 kl 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.