Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 18 februari 2016Fortsatt ökad omsättning och stärkt lönsamhet
 

1 januari – 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 345,0 MSEK (294,3), en ökning med 17 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 procent (54,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK (5,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (4,1).
· Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (0,71).

1 oktober – 31 december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 75,7 MSEK (71,9), en ökning med 5 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 59,6 procent (53,7).
· Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (0,1).
· Resultat efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (0,5).
· Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK (0,09).
· Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,00) per aktie lämnas för räkenskapsåret 2015.
 

Händelser under och efter kvartalet

· I oktober öppnades en egen Odd Molly-butik i Helsingfors, Finland, och en franchisebutik i Prag, Tjeckien. I november öppnade Odd Molly en egen butik i Mall of Scandinavia, Solna.
· Under kvartalet tecknades kontrakt för en egen Odd Molly-butik i Emporia, Malmö. Öppning är planerad till första kvartalet, 2016.
· Extra bolagsstämma kommer att hållas den 24 februari 2016 för beslut om teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare.

                       

VD kommenterar utvecklingen

Vi har satt tydliga mål, gjort det vi föresatt oss – och levererat resultat. Odd Molly lämnar 2015 bakom sig som ett starkare företag som visar lönsam tillväxt trots ogynnsamma valutarörelser.

När jag ska sammanfatta vad som ligger bakom det gångna årets framgång ser jag främst tre strategiska faktorer som gjorde stor skillnad:

· Ett stärkt team som fortsätter utveckla bolaget med kreativitet, innovation och smarthet.
· Strategin att öka försäljningen främst genom fler egna butiker och shop-in-shops. Under året öppnade vi fem egna butiker, varav två i det fjärde kvartalet, samt 12 shop-in-shops. Såväl egen webbhandel som existerande egna butiker har utvecklats starkt under året.
· Vår satsning på ett eget säljteam och på ökad digital närvaro.

Hittills har vårt fokus varit på de marknader där vi har eget säljteam och därmed är närmare både återförsäljare och slutkonsument. Vårt fokus framåt ligger på att göra ”fler marknader som Sverige” där Finland och Norge ligger högst upp på listan. Att försäljningen utanför Norden inte ökar mer är irriterande, men inte förvånande. Gör vi inget – händer inget. Jag har sagt det förut; förändring kräver förändring och vi har för avsikt att öka våra insatser på prioriterade marknader.

Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt inte något av Odd Mollys största kvartal. Vi fortsatte växa och investera i nya butiker och kanaler. Det drar uppstartskostnader på kort sikt men jag är övertygad om att vi kommer fortsätta se positiva effekter av våra satsningar. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att; där vi har störst kontroll ökar försäljningen mest.

Under kvartalet öppnades en egen Odd Molly-butik i Mall of Scandinavia, Solna, en i Helsingfors, Finland, och en franchisebutik i Prag, Tjeckien. Vi tecknade också kontrakt på en egen Odd Molly-butik i Emporia, Malmö, som öppnar nu under första kvartalet. Vi öppnar en shop-in-shop i Denver, USA, i februari. Det är en viktig symbolisk händelse och visar på flexibiliteten i vår affärsmodell.

I grunden är Odd Molly ett tydligt livsstilskoncept med kläder för tjejer som går sin egen väg. För oss innebär det en hel mängd fortsatta möjligheter att utveckla erbjudandet. Under året lanserade vi nya mindre kollektioner med skor, denim och Daydream – en kollektion med ekologisk bomull. Samtidigt fortsätter utvecklingen av Bad, Home och Regn.

Framöver fortsätter vi förfina vårt arbete med kollektion, produktion och distribution för att styra företaget mot fortsatt lönsam tillväxt. Vi kommer lansera fler minikollektioner inom ramen för livsstilsvarumärket och öppna fler butiker och egen webhandel på prioriterade marknader. Målet är att få ut Odd Molly, varumärket och våra produkter till en bredare massa och få fler Mollysar i världen att köpa våra produkter genom fler återförsäljare inom olika kategorier.

Anna Attemark, VD
För fullständig rapport se bifogad pdf.Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 13 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning för 2015 avges under vecka 13 2016.Delårsrapporten för januari-mars 2016 publiceras den 19 april 2016.Årsstämma 2016 hålls i Stockholm den 19 april 2016.Delårsrapporten för januari-juni 2016 publiceras den 18 augusti 2016.Delårsrapporten för januari-september 2016 publiceras den 19 oktober 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.