Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 20 augusti 2010

FÖRSÄLJNING I LINJE MED ORDER – BUTIKSÖPPNINGAR OCH LISTBYTE PÅVERKAR KVARTALETS RESULTAT 1 januari – 30 juni 2010

· Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 161,6 MSEK (151,1)
· Bruttovinstmarginalen ökade till 56,8 procent (53,4)
· Rörelseresultatet uppgick till 19,4 MSEK (24,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent (16,4). Exklusive kostnader för listbyte om drygt 4 MSEK var rörelseresultatet 23,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 14,6 procent
· Resultat efter skatt var 12,4 MSEK (18,1)
· Resultat per aktie uppgick till 2,16 SEK (3,14) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 april – 30 juni 2010

· Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 11,1 MSEK (14,4)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 72,7 procent (51,6). Justerat för jämförelsestörande engångsposter var bruttovinstmarginalen i nivå med föregående kvartal
· Rörelseresultatet var -12,5 MSEK (-8,6) inklusive kostnader för listbyte om cirka 2 MSEK för kvartalet
· Resultat efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-6,9)
· Resultat per aktie var -1,79 SEK (-1,20)
· I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst- och vinterkollektionerna 2010 på 175 MSEK, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år

Händelser under och efter periodens utgång

· Bolaget noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 21 juni 2010
· Ny konceptbutik öppnades i Köpenhamn och en outlet öppnades i Kungsbacka under det andra kvartalet
· Modevisning av andra kollektionen av post fire dew, bolagets herrkollektion, på Berns i Stockholm i augusti
· Modevisning av Odd Molly vår/sommar 2011 på New York Fashion Week i september

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Liksom tidigare år är det andra kvartalet Odd Mollys svagaste. Således har även årets andra kvartal ett negativt resultat till följd av den låga omsättningen, vilket ur vår synvinkel är ett tecken på något bra. Det betyder att vi har fått ut merparten av vårens och sommarens varor redan under första kvartalet. Ju tidigare vi får ut våra kläder i butik – desto större sannolikhet för en god genomförsäljning.

Aktiv vår
Under kvartalet öppnade Odd Molly en konceptbutik i centrala Köpenhamn. Vidare har organisationen arbetat med det listbyte som genomfördes i slutet av juni. Båda dessa händelser är betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen av såväl varumärket som verksamheten. Vi har även öppnat en outlet i Kungsbacka.

Som tidigare meddelats öppnade Odd Molly även en konceptbutik i Los Angeles under årets första kvartal samtidigt som ett samarbete med en ny agent för USA inleddes. En konsekvens på kort sikt är givetvis att det genererat vissa engångskostnader som belastar resultatet. Exkluderas resultatet i det amerikanska dotterbolaget och kostnader kopplade till listbytet för Odd Molly-aktien är resultatet före skatt första halvåret 2010 drygt 10 MSEK högre än det redovisade resultatet på 19,6 MSEK vilket innebär en ökning för den underliggande verksamheten med 21 procent jämfört med samma period förra året. Detta är vi nöjda med – men vi konstaterar samtidigt att det är viktigt att den amerikanska marknaden, efter de betydande satsningar vi gjort där, visar en mer positiv utveckling de närmaste säsongerna.

Utvärdering och utveckling
Under hösten fokuserar vi på att konsolidera de initiativ vi tagit under året. Vi ska utveckla och stärka konceptet i de butiker vi nyligen öppnat i intressanta modestäder. Vi fortsätter också den påbörjade lanseringen av herrkollektionen, post fire dew, bland annat genom en modevisning på Berns i Stockholm i veckan.

Den övergripande ambitionen är att öka vår närvaro och försäljning på befintliga marknader. Vi ser just nu över säljorganisationen för att skapa ett ännu bättre stöd för våra återförsäljare och internationella samarbetspartners.

Nyligen har höstvarorna levererats till våra återförsäljare och just nu pågår införsäljningen av kommande vår- och sommarkollektionerna för fullt under en intensiv internationell mässperiod. En rolig milstolpe, som vi är mycket stolta över, är att Odd Molly för första gången visas på New York Fashion Week i september.

Inom Odd Molly är vi otåliga och vill se resultat, och arbetar målmedvetet vidare med att utveckla våra kollektioner, distributionskanaler och försäljningsstrategier.

 

Christina Tillman, verkställande direktörFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 450 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna butiker i Stockholm, Kungsbacka, Los Angeles och Köpenhamn. Odd Molly har 50 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Ordervärde för första halvåret 2011 (vår- och sommarkollektionerna) avges den 8 oktober 2010.
Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2010, avges den 21 oktober 2010.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 20 augusti 2010, kl 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)

 

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press/media”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.