Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 28 oktober 2008

FORTSATT BRA UTVECKLING OCH STARKT RESULTAT1 januari – 30 september 2008

• Nettoomsättningen ökade med 109 procent till 224,5 MSEK (107,3)

• Bruttovinstmarginalen steg till 57,8 procent (56,7)

• Rörelseresultatet ökade till 57,9 MSEK (17,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,7 procent (16,6)

• Resultat efter skatt var 42,1 MSEK (12,8). Nettomarginalen steg till 18,7 procent (11,9)

• Resultat per aktie uppgick till 7,3 SEK (2,4) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 juli – 30 september 2008

• Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 96,7 MSEK (58,8)

• Bruttovinstmarginalen var 56,8 procent (56,9)

• Rörelseresultatet var 24,9 MSEK (12,5)

• Resultat efter skatt uppgick till 18,2 MSEK (9,1)

• Resultat per aktie var 3,2 SEK (1,6)

• Odd Mollys chefsdesigner Karin Jimfelt-Ghatan erhöll i augusti Damernas Världs designpris Guldknappen

• Modevisning i Köpenhamn, danska supermodellen Helena Christensen kontrakterad som ansikte för Odd Molly och ny webb lanserad

• Ordervärde för vår och sommar 2009 visade en ökning på 12 procent jämfört med försäljning 2008

• Beslut om etablering av pilotbutik i Stockholm i februari 2009

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Molly fortsätter utvecklas positivt med förbättrade resultat och framgångar på flera plan. Ser man utvecklingen på rullande 12-månadersbasis har vi mer än fördubblat omsättningen medan resultatet ökat med närmare 250 procent. Hävstångseffekter i form av stärkta marginaler visar att vi börjar dra nytta av att vara en större aktör. Att vi samtidigt har en mycket stark balansräkning känns tryggt mot bakgrund av den ökande oron i omvärlden. Vi fortsätter ta offensiva steg samtidigt som organisationen, efter en period av förstärkningar, nu har en balanserad sammansättning som klarar ytterligare tillväxt.

Odd Mollys vår-/sommarkollektioner för 2009 (SS09) lanserades på en stor modevisning i Köpenhamn i augusti. Supermodellen Helena Christensen var kvällens värdinna och kommer också att vara vårt ansikte utåt i en internationell annonskampanj, vår första någonsin mot konsument, som lanseras i vår. Denna genomförs för att på ett offensivt sätt stödja säljarbetet och lägga grund för fortsatt positiv utveckling.

Införsäljningen av SS09 visar på fortsatt tillväxt jämfört med förra året. Lagda order för det första halvåret 2009 uppgår till drygt 138 MSEK, vilket är en ökning med 12 procent. Vi är väldigt nöjda med utvecklingen på de flesta av våra marknader, medan ett par marknader uppvisade en större försiktighet än tidigare.

Att Odd Mollys designchef Karin Jimfelt-Ghatan i augusti tilldelades Sveriges mest prestigefyllda designpris – Damernas Världs Designpris Guldknappen 2008 – var en stor framgång och stärkte hela organisationen.

Just nu pågår ett intensivt designarbete och vår nya produktchef har börjat i dagarna. Alla jobbar i ett högt tempo med den löpande verksamheten och med förberedelser inför hösten/vintern 2009. Vi förbereder också öppnandet av vår första butik i centrala Stockholm, med planerad invigning i februari 2009.

Sedan ett par veckor tillbaka har vinterkollektionen börjat levereras ut i butikerna. Under fjärde kvartalet kommer även en förleverans av vårvaror ske, motsvarande cirka 6 MSEK, vilket ska läggas till tidigare rapporterat ordervärde för helåret 2008 om 254 MSEK.

Sammanfattningsvis – vi ser tydliga bevis på varumärkets attraktionskraft och vi fortsätter utveckla oss, kollektionerna och varumärket.

Christina Tillman, verkställande direktör

För mer information vänligen se vår delårsrapport i pdf-format

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs under våren 2009 genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen, varav i 24 med lokal representation. Odd Molly har idag 33 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles. Omsättningen 2007 uppgick till 130,3 MSEK och rörelseresultatet till 18,5 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2008 klockan 08:00 CET.