Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 21 oktober 2015Ökad tillväxt och stärkt lönsamhet

1 januari – 30 september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 269,3 MSEK (222,4), en ökning med 21 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,2).
· Rörelseresultatet uppgick till 15,2 MSEK (5,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 12,3 MSEK (3,6).
· Resultat per aktie uppgick till 2,13 SEK (0,62).

1 juli – 30 september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 112,1 MSEK (88,4), en ökning med 27 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (52,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (8,7).
· Resultat efter skatt uppgick till 9,6 MSEK (6,8).
· Resultat per aktie uppgick till 1,82 SEK (1,18).

Händelser under och efter kvartalet

· Under kvartalet öppnades en egen Odd Molly-butik i köpcentret Frölunda Torg.
· I oktober öppnades en egen Odd Molly-butik i köpcentret Kamppi i Helsingfors, Finland.
· Bolagets första butik i Prag, Tjeckien, öppnade i oktober i franchiseform.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Molly fortsätter leverera både ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Det tredje kvartalet visar på samma positiva trend som tidigare – vi ökar egen försäljning både från etablerade och nya butiker samtidigt som vi har en stabil försäljning genom våra externa återförsäljare, där starkast utveckling kommer från större butiker och e-handelsaktörer. Både kostnader och lagernivåer är på rimliga nivåer och speglar vårt tillväxtfokus med en ökad andel egna butiker.

Som jag sagt tidigare ser vi att alla som säljer Odd Mollys produkter gynnas av att vi etablerar Odd Molly-butiker där hela vår kollektion visas upp i ett tydligt butikskoncept. Försäljningen ökar och varumärket stärks. Det behöver inte bara vara i egen regi – tvärtom ser vi stora möjligheter att vara flexibla när det gäller vår närvaro på olika marknader. Däremot är det viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur varumärket presenteras så att upplevelsen och känslan blir rätt, både i den analoga och digitala världen. I dagarna öppnades en butik i Prag som blir ett test på ett franchisekoncept som vi ska lära av innan vi expanderar det vidare.

Ska jag plocka fram en enskilt avgörande faktor bakom Odd Mollys vändning de senaste åren är det vårt tydliga kundfokus. Det är en självklar utgångspunkt som formar ramen för alla beslut vi fattar. Det gäller inte minst kollektionssammansättningen och vår distributionsstrategi. Vi har en bra balans i kollektionen med ett jämnt nyhetsflöde och våra nya varugrupper är populära tillskott, även om det än så länge handlar om relativt små volymer. Det senaste tillskottet är varugruppen Skor som mottagits mycket väl av våra kunder, vilket stärker vårt självförtroende när vi fortsätter utveckla vårt erbjudande.

Håll ögonen öppna på nästa steg i vårt första Odd Project – där vi på ett konkret sätt hyllar modiga tjejer som går sin egen väg. I slutet av oktober offentliggörs den första drömmen som förverkligas (www.oddmolly.com/oddproject). Under tiden fortsätter vi jobba på med ambitionen att skapa ännu fler fina kollektioner och sälja dem i en bra mix av distributionskanaler runt om i världen.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 12 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Kommande informationstillfällen
– Bokslutskommuniké januari-december 2015 avges den 18 februari 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.