Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 25 april 2013Försäljning i linje med ordervärde

1 januari – 31 mars 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 77,2 MSEK (95,8)
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (55,8)
· Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (12,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,0 procent (13,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (8,9)
· Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (1,55)

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Det första kvartalet utvecklades i linje med förväntan, vilket för Odd Mollys del huvudsakligen relateras till redan kända ordervärden. Omsättningen uppgick till 77 Mkr att jämföra med 96 Mkr för motsvarande kvartal föregående år. Som en konsekvens av den lägre volymen och något svagare bruttomarginal minskade bolagets rörelseresultat.

I mars kommunicerades ordervärdet på Odd Mollys höst- och vinterkollektioner 2013 som uppgick till cirka 95 MSEK jämfört med 87 MSEK året innan. Det är första gången sedan 2010 som ordervärdet ökar jämfört med motsvarande kollektion året innan, vilket är positivt även om vi har siktet betydligt högre inställt. Utvecklingen ska också ses mot bakgrund av det alltjämt tuffa marknadsklimatet. Långsiktigt ska vi nå betydligt högre nivåer.

Det är nu vi ser effekterna av tidigare ordervärdestapp – det arbete som pågår i bolaget påverkar framtida inköp och intäktsflöden. I vårt förändringsarbete har vi hittills haft störst fokus på kollektionen och det känns bra att de förändringar som genomförts i kollektionsarbetet fått positivt gensvar från våra återförsäljare och att vi klarat att förändra varuförsörjningen i linje med den nya kollektionsindelningen. Vi har under säsongen uppfyllt vårt kundlöfte att leverera ut vår- och sommarprodukterna enligt plan – trots nya rutiner för kollektionssläppen under säsong.

Våra egna kanaler utvecklas bra, och vi upplever att den nuvarande kollektionen har god genomförsäljning. Webbshopen och våra shop-in-shops, med bra lägen på Åhléns City i Stockholm och Illum i Köpenhamn (som öppnade i februari), bidrar både till försäljning men också till att stärka varumärket. Sammantaget ger utvecklingen oss självförtroende att fortsätta satsa på de kanaler där vi har stor möjlighet att påverka och driva försäljning själva. Fokus framöver är att, utöver fortsatta kollektionsförbättringar, se över vår distribution för att långsiktigt uppnå bästa försäljning och lönsamhet. Jag ser stor potential i att stärka försäljningsarbetet både i hur vi själva agerar och hur vi finns representerade via agenter i vårt nätverk framöver. Under kvartalet har vi sagt upp samarbetsavtalen med våra agenter i Norge och Danmark då vi ser potential att öka försäljningen under andra former på dessa marknader.

Vi fortsätter att stärka organisationen och välkomnar Anna Bonnevier som i maj tillträder som Odd Mollys designchef. Hon kommer att arbeta parallellt med Odd Mollys kreativa designchef Karin Jimfelt-Ghatan och ansvara för designteamets arbete. Anna kommer närmast från en position som konceptdesigner inom H&M. I dagarna börjar också vår nya försäljningschef Kent-Jonas Lundqvist med gedigen erfarenhet från framförallt Levi’s europeiska verksamhet.

Vi ser fram emot en flitig vår.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDF.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fyra egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har 57 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.