Kommuniké från Logistea AB:s extra bolagsstämma den 25 januari 2024

Logistea AB höll idag, torsdagen den 25 januari 2024, extra bolagsstämma med aktieägarna varvid aktieägarna beslutade om godkännande av avtal om förvärv av två fastigheter från Ilija Batljan Invest Kristianstad AB (väsentlig närståendetransaktion)

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna avtalet mellan Logistea (genom Logistea Fastigheter 11 AB) och Ilija Batljan Invest Kristianstad AB (”IB Invest”) avseende förvärv av fastigheterna Nybro Skiffern 2 och Karlstad Busterud 1:161, vilket utgör en väsentlig närståendetransaktion då Sanja Batljan, styrelseledamot i Logistea, är närstående till Ilija Batljan som är styrelseledamot i, och indirekt ägare av, IB Invest.