Kommuniké från Logistea AB:s extra bolagsstämma den 29 maj 2024

Logistea AB höll idag, onsdagen den 29 maj 2024, extra bolagsstämma med aktieägarna varvid aktieägarna beslutade om godkännande av avtal om förvärv av en fastighet från Evolv Åmål Holding AB samt en fastighet från HS Vattnet 1 AB (väsentliga närståendetransaktioner)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna avtalet mellan Logistea och Evolv Åmål Holding AB avseende förvärv av samtliga aktier i Evolv Åmål AB, innehavare av fastigheten Åmål Åmål 6:78, vilket utgör en väsentlig närståendetransaktion då Erik Dansbo, styrelseledamot i Logistea, är investeringschef och partner på Slättö och att en fond förvaltad av Slättö indirekt är ägare till den förvärvade fastigheten.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna avtalet mellan Logistea och HS Vattnet 1 AB avseende förvärv av samtliga aktier i HS Vattnet AB, innehavare av fastigheten Borås Vattnet 1, vilket utgör en väsentlig närståendetransaktion då Stefan Hansson, styrelseledamot i Logistea, även är styrelseledamot och indirekt ägare av HS Vattnet 1 AB.