Ledande institutionell investerare i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 november 2007

Fidelity International har idag förvärvat 368 900 aktier i Odd Molly International AB, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är fyra av bolagets huvudägare, har samtliga pro rata sålt cirka 10 procent av sina respektive innehav. Försäljningen har skett enligt nedan och med Swedbanks medgivande.
[REMOVED GRAPHIC]

Styrelseordförande kommenterar försäljningen
”Odd Molly har rönt stor uppmärksamhet, även utanför Sverige, i takt med de internationella framgångarna. Som ett led i att få in långsiktigt institutionellt ägande har grundarna sålt en mindre del av sitt innehav. Fidelity International är en av världens främsta institutionella investerare och vi hälsar dem välkomna som aktieägare i Odd Molly på vår fortsatt spännande resa”.

Christer Andersson, styrelseordförande

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 33 länder runt om i världen genom drygt 1 400 återförsäljare. Odd Molly har 22 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till omkring 127 MSEK med ett rörelseresultat omkring 17 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké presenteras den 19 februari 2008.

För fullständigt pressmeddelande se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelseordförande Odd Molly, mobil: 0707-526010
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.