Ledningen

Ledningens aktieinnehav i Logistea AB anges per den 30 september 2021. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

Jennie Högstedt Björk
Jennie Högstedt Björk
VD sedan 2018 (vVD och sortimentschef samt medlem av ledningsgruppen 2011 – 2018).

Född: 1975.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Bakgrund: Styrelseledamot Boomerang AB. Divisionschef, sektionschef, inköpsansvarig online inom H & M Hennes & Mauritz AB.
Andra uppdrag: ­­Styrelseledamot Swedish Bra Holding AB.
Innehav: 17 766 aktier samt via närstående 42 779 aktier.

Philip Löfgren
Philip Löfgren
CFO sedan 2021.

Född: 1990.
Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Stockholms universitet.
Bakgrund:  CFO Estancia Logistik AB (publ), fastighetsutvecklare Nordic Gatekeeper AB. Erfarenhet av transaktioner, fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltning av fastighetsbolag inom lager och logistik sedan 2014.
Andra uppdrag: ­­Styrelseordförande Millenium Fastigheter Holding AB styrelseledamot Vasabron Konsult AB samt Skogsstugan Invest AB
Innehav: 750 000 aktier (privat samt via bolag) och 3 827 genom närstående.

Tobias Lövstedt
Tobias Lövstedt
COO sedan 2021, i bolaget som Finansieringsansvarig sedan 2020.

Född: 1989
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet och kandidatexamen i Fastighet och Finans från KTH.
Bakgrund: Tidigare arbetat på bland annat Jernhusen samt Samhällsbyggnadsbolaget och har lång och gedigen erfarenhet från att jobba med fastighetsutveckling och finansiering.
Innehav: 270 000 aktier (privat samt via bolag).