Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om ytterligare 20,0 Mkr

Logistea har under mars återköpt ytterligare SEK 20 000 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Logistea, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 86 250 000. Baserat på dagens räntenivå bidrar det med en total sänkt årlig räntekostnad om cirka SEK 7 060 000.