Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om ytterligare 42,5 Mkr

Logistea har under februari återköpt ytterligare SEK 42 500 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Logistea, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 66 250 000. Baserat på dagens räntenivå bidrar det med en total sänkt årlig räntekostnad om SEK
5 300 000.