Logistea AB (publ) återköper seniora icke säkerställda obligationer om ytterligare 5,0 Mkr

Logistea har den 14 november 2023 återköpt ytterligare SEK 5 000 000 av sina utestående seniora icke säkerställda obligationer med förfall i oktober 2024 (ISIN SE0016831010). Återköpet gjordes till en kurs om 100,0 %. Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Logistea, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 425 000 000. Baserat på dagens räntenivå bidrar återköpet om SEK 5 000 000 med en sänkt årlig räntekostnad om cirka SEK 500 000.