Logistea AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Logistea AB publicerar idag den svenska versionen av sin årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns tillgänglig på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen förväntas finnas tillgänglig på Logisteas webbplats under vecka 18.