Logistea AB (publ) Stam B aktie handlas per idag den 22 november 2021 på Nasdaq Stockholm

Logistea AB:s Stam B aktie tas upp till handel på Nasdaq Stockholm från och med idag den 22 november 2021. Antalet utestående aktier uppgår totalt till 939 502 600, varav 79 736 600 utgör Stam A aktier och 859 766 000 utgör Stam B aktier.

Den 22 oktober 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Logistea AB (”Bolaget”) att införa ett nytt aktieslag i form av Stam B aktier samt att genomföra en fondemission varigenom (1) befintlig Stam A aktie i Bolaget berättigar registrerade aktieägare per avstämningsdagen den 12 november 2021 till tio (10) nya Stam B aktier. Stam B aktierna tas per idag den 22 november 2021 upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Efter genomförd fondemission, samt efter att Bolagsverket den 19 november 2021 registrerat Bolagets riktade nyemission om 62 400 000 aktier till säljaren av den fastighetsportfölj som Bolaget tillträdde i Karlskoga och Kristinehamn den 29 oktober 2021, uppgår antalet utestående aktier till totalt 939 502 600, varav 79 736 600 utgör Stam A aktier och 859 766 000 utgör Stam B aktier.