Logistea förvärvar 14 fastigheter till ett värde om 745 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 Mkr med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr samt egna medel och banklån.

Logistea har idag förvärvat en fastighetsportfölj bestående av 14 fastigheter med cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 Mkr. Säljare är Profura AB. Befintliga hyresgäster, som är majoritetsägda av Profura, har tecknat triple net-hyresavtal med genomsnittlig återstående löptid på drygt 13 år. Samlad årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 Mkr. Hyresintäkten från de tre största hyresgästerna, Svensk Husproduktion AB, Örneborgs Delikatesser AB och Olle Svensson Partiaffär AB, motsvarar närmare 70 procent av fastigheternas totala hyresintäkter.

– Logistea har en offensiv förvärvsstrategi med målet att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Förvärvet omfattar fastigheter till ett värde om cirka 745 Mkr och följer Logisteas strategi att förvärva fastigheter i Sverige på bra mikrolägen med finansiellt stabila hyresgäster med långa hyresavtal, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Affären finansieras genom en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor per aktie motsvarande 82,5 miljoner kronor, egna medel samt banklån.

Den förvärvade fastighetsportföljen innefattar fastigheterna: Bromölla (Hammaren 4), Härryda (Assmundtorp 2:139), Göteborg (Högsbo 38:11), Jönköping (Backen 1:138), Kramfors (Omne 6:6), Kungsbacka (Duvehed 2:29), Malmö (Kamaxeln 1), Partille (Lexby 1:113), Piteå (Öjebyn 144:79), Tanum (Tanumshede 3:28), Tranemo (Skogarp 1:21 & 1:39), Vara (Tornum 9:75) samt Ånge (Ånge 31:25).

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till drygt 3 700 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 62 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 500 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 365 000 kvadratmeter.