Logistea förvärvar fastighet i Falun till ett fastighetsvärde om 275 mkr

Logistea AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av fastigheten Främby 1:33 i Falun. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. NKT (Sweden) AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka 13,5 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av en fastighet i Falun. Fastigheten Främby 1:33 är belägen i centrala Falun med direkt närhet till E16. Tillträde förväntas ske den 22 mars 2024.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. Hyresgäst är NKT (Sweden) AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via triple-net hyresavtal med löptid till 2037-09-30. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt).

Vi växer vidare genom att förvärva en fastighet med mycket god intjäningsförmåga via ett långt hyresavtal med en finansiellt stabil hyresgäst som vi även sedan tidigare har ett mycket gott samarbete med i vårt befintliga bestånd säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Affären finansieras med banklån och egna medel.

Efter förvärvet uppgår Logisteas fastighetsbestånd till cirka 5,85 miljarder kronor och den genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till 8,1 år.