Logistea förvärvar lager- och logistikfastigheter i Ljungby och Värnamo till ett värde om ca 134 Mkr

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har idag förvärvat två lager- och logistikfastigheter i Ljungby respektive Värnamo med ett samlat fastighetsvärde om cirka 134 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20 140 kvm samt 4 500 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,4 Mkr och driftnetto till 9,3 Mkr.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj i Ljungby och har idag förvärvat och tillträtt en lager- och logistikfastighet i Ljungby av HanssonGruppen EBJ AB. Fastigheten (Rotorn 1), som är belägen i Ljungby Norra med skyltläge mot E4:an, har en uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvadratmeter och är i ett mycket gott skick. Utöver befintlig fastighet tillkommer även cirka 9 000 kvadratmeter utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra 4 500 kvm ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om åtta år. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,0 Mkr och driftnetto till 7,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 108,6 Mkr. Fastigheten, som även tillträds idag, finansieras via en riktad nyemission om 967 742 nya B-aktier till en kurs om 31,0 kr per aktie, banklån samt kontant betalning.

Logistea har idag även förvärvat en fastighet i centrala Värnamo, strategiskt belägen mellan Ljungby och Vaggeryd, av Spannmålet Fastighets AB. Fastigheten har ett starkt kommunikationsläge, med närhet till E4:an och tillgång till järnvägsförbindelser. Fastigheten (Vetet 1) har ett fastighetsvärde om cirka 25 Mkr och en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvadratmeter. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr. Fastigheten i Värnamo tillträds preliminärt den 20 januari 2022 och finansieras genom en riktad nyemission av nya B-aktier samt kontant betalning.

Förvärven av strategiskt belägna och fullt uthyrda fastigheterna i Ljungby och Värnamo stärker Logisteas intjäning och kassaflöde betydligt och utgör samtidigt ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj i området, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i södra och mellersta Sverige. Bolaget har efter ovanstående förvärv fastigheter på 17 orter i Sverige och portföljen motsvarar cirka 325 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 293 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 160 000 kvadratmeter.