Logistea har idag tillträtt två fastigheter belägna i Karlstad respektive Nybro till ett fastighetsvärde om 188,8 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt tomträtten Busterud 1:161 i Karlstad och fastigheten Skiffern 2 i Nybro (”Fastigheterna”). Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 188,8 mkr och en uthyrningsbar yta om 24 200 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 14,2 mkr med en återstående genomsnittlig kontraktslängd om drygt 9 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag tillträtt tomträtten Busterud 1:161 i Karlstad (”Busterud”) samt fastigheten Skiffern 2 i Nybro (”Skiffern”) från Ilija Batljan Invest AB.

Busterud färdigställdes 2020 och har en total uthyrningsbar yta om 4 200 kvadratmeter. Hyresgäst är GDL AB som hyr samtliga ytor via ett triple-net avtal med löptid till 2030-01-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 4,0 mkr (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt).

Skiffern färdigställdes 2019 och har en total uthyrningsbar yta om 20 000 kvadratmeter. Hyresgäst är Royal Design AB som hyr samtliga ytor via ett triple-net avtal med löptid till 2034-08-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,2 mkr (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt).

Affären finansierades via banklån och egna medel samt genom en säljarrevers om 20 mkr.