Logistea har tillträtt en fastighet i Falun till ett fastighetsvärde om 275 miljoner kronor

Logistea AB (publ) har den 22 mars tillträtt fastigheten Främby 1:33 i Falun. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. NKT (Sweden) AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka 13,5 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj efter tillträdet av fastigheten Främby 1:33 belägen i centrala Falun med direkt närhet till E16.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. Hyresgäst är NKT (Sweden) AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via triple-net hyresavtal med löptid till 2037-09-30. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 24,2 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt).

Affären finansierades med banklån och egna medel.

Efter tillträdet uppgår Logisteas fastighetsbestånd till cirka 5,85 miljarder kronor (5,39 miljarder kronor per 31 december 2023), hyresintäkter i aktuell intjäningsförmåga för förvaltnings- och projektfastigheter till 405 miljoner kronor (366 miljoner kronor) och genomsnittlig återstående hyrestid till 8,1 år (7,9 år).