Logistea offentliggör resultatet från det frivilliga återköpserbjudandet av utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Logistea offentliggör resultatet från det frivilliga återköpserbjudandet av utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Logistea AB (publ) (”Logistea” eller “Bolaget”) offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Logisteas utestående icke-säkerställda seniora gröna obligationer med ISIN SE0016831010 som förfaller i oktober 2024 och med en utestående volym om 500 mkr* (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 2 oktober 2023. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 303,75 mkr.
*Totalt 116 mkr har blivit återköpt av Logistea innan offentliggörandet av Återköpserbjudandet

Logistea meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationerna för köp. Baserat på dagens räntenivå bidrar Återköpserbjudandet med en total sänkt årlig räntekostnad om cirka 28mkr. Bolaget kommer, efter genomfört återköp, att ha utestående obligationer (som bolaget inte äger) motsvarande 80 mkr.

Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Upplupen och icke betald ränta för Obligationerna kommer att erläggas av Bolaget fram till och med likviddagen i enlighet med Återköpsdokumentet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas 5 oktober 2023.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se