Logistea publicerar års- och hållbarhetsredovisning på engelska

Logistea publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på engelska.

Som ett led i att öka tillgängligheten för internationella investerare och analytiker har Logistea publicerat års- och hållberhetsredovisningen för 2021 på engelska. Detta som ett svar på ökad efterfrågan från internationella investerare. En engelsk översättning kommer framgent att publiceras i samband med publiceringen av den svenska års- och hållberhetsredovisningen.

– Vi har sett en efterfrågan på en engelsk års- och hållbarhetsredovisning, vilket är glädjande. Med den kan vi nu nå en större internationell målgrupp och ytterligare öka intresset för Logistea som investering, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

Logisteas års- och hållbarhetsredovisning 2021 på engelska finns att ladda ner på Logisteas webbplats, www.logistea.se, Financial reports – Logistea.