Logistea rekryterar Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef

Logistea AB (publ) har rekryterat Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef samt medlem av koncernledningen.

Maria Kruse, idag Director Corporate Communication & Investor Relations på börsnoterade Sobi, tillträder rollen som Logisteas hållbarhets- och IR-chef senast i april 2022.

Maria har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala och Stockholms universitet och är licensierad finansanalytiker från Sveriges Finansanalytikers Förening. Maria har en bakgrund som bland annat journalist på Affärsvärlden, seniorkonsult inom hållbarhet och IR på Kreab och som kommunikationsansvarig på Näringsdepartementets avdelning för statliga bolag. Hon har också arbetat med kommunikation, hållbarhet och ägarstyrning på Första AP-fonden, som presschef på Utrikesdepartementet samt med kommunikation inom flera FN-organ.

”Logistea har ett tydligt mål att bidra till FN:s Agenda 2030 och därmed agera för att stödja ett hållbart samhälle och värna miljön. Hållbarhet är en integrerad del av Logisteas affärsstrategi och Maria Kruse får en viktig roll i att tillsammans med övriga medarbetare driva bolagets utveckling inom dessa områden, samtidigt som hennes roll blir central för att fortsatt utveckla bolagets investerarrelationer,” säger Niklas Zuckerman, verkställande direktör Logistea. 

Under 2021 har Logistea etablerat ett grönt ramverk för hållbar finansiering samt emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 500 Mkr. Syftet är att kunna finansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering, exempelvis solpaneler. Bolagets gröna tillgångar återfinns bland annat i pågående byggnationer i Kungsbacka, Kungälv och Vaggeryd.