Logistea tecknar LOI om förvärv av 15 fastigheter till ett fastighetsvärde om 770 Mkr

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om 770 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 Mkr. Affären avses finansieras dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Logistea har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en portfölj bestående av 15 fastigheter med cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och ett underliggande fastighetsvärde om 770 Mkr. Säljaren av fastighetsportföljen är Profura AB. Befintliga hyresgäster som är majoritetsägda av Profura AB har ingått triple-net-avtal med en genomsnittlig löptid om cirka 13 år. Samlad årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 Mkr. Hyresintäkten från de tre största hyresgästerna, Svensk Husproduktion AB, Örneborgs Delikatesser AB och Olle Svensson Partiaffär AB, motsvarar cirka 65 procent av fastigheternas totala hyresintäkter.

Parternas avsikt är att förvärvsavtal ska ingås under mars 2022, efter att sedvanlig due diligence är slutförd. Tillträde till fastigheterna bedöms ske i mitten av maj 2022.

”Logistea har en offensiv förvärvsstrategi med målsättning att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde vid utgången av 2024. Avsiktsförklaringen omfattar en fastighetsportfölj värderad till 770 Mkr och följer Logisteas strategi att förvärva fastigheter i Sverige på bra mikrolägen med finansiellt stabila hyresgäster”, säger Anders Nordvall, vice VD & Transaktionschef, Logistea.

Affären avses finansieras genom en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till säljarna av fastighetsportföljen till en avtalad teckningskurs om 33 kronor per aktie motsvarande 82,5 miljoner kronor, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Följande fastigheter ingår i den aktuella fastighetsportföljen: Bromölla (Hammaren 4), Härryda (Assmundtorp 2:139), Göteborg (Högsbo 38:11), Jönköping (Backen 1:138), Kramfors (Omne 6:6), Kungsbacka (Duvehed 2:29), Malmö (Kamaxeln 1), Partille (Lexby 1:113), Piteå (Öjebyn 144:79), Tanum (Tanumshede 3:28), Tranemo (Skogarp 1:21 & 1:39), Vara (Tornum 9:75), Ånge (Ånge 31:25) samt Ängelholm (Betongen 2).

Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är betydande och Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019. Befintlig fastighetsportfölj per 31 december 2021, tillkommande förvärv under 2022 samt avsiktsförklaring avseende förvärv i Enköping tillsammans med ovannämnda avsiktsförklaring innebär ett samlat fastighetsvärde per idag om 3 809 miljarder kronor, 503 558 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt årliga hyresintäkter motsvarande cirka 265 Mkr.