Logistea tecknar nytt 7-årigt hyresavtal om 11 100 kvm logistik i Karlskoga

Logistea AB (publ) har tecknat ett nytt 7-årigt hyresavtal med 3P Logistic AB (”Exacta”) avseende lokal om 11 100 kvm för logistik på fastigheten Bofors 1:47 i Karlskoga.

Logistea AB har tecknat ett nytt 7-årigt hyresavtal med Exacta avseende lokal om totalt cirka 11 100 kvm anpassade för logistik på fastigheten Bofors 1:47 i Karlskoga. Hyresavtalet innebär att Exacta förlänger och expanderar samt att lokalen utvecklas och anpassas till verksamheten. I och med uthyrningen är Logisteas fastigheter i Boforsområdet fullt uthyrda.

Det samlade hyresvärdet för det nya hyresavtalet exklusive tillägg uppgår till cirka 35 miljoner kronor, motsvarande en årlig hyresintäkt om cirka 5 miljoner kronor exklusive tillägg. Tidigare kontrakterad hyra uppgick till cirka 3,7 miljoner kronor per år inklusive tillägg.

”Vi är glada över att Exacta valt att utveckla sin verksamhet och fortsatt expandera inom vår fastighet. Det är en viktig uthyrning för oss där vi visar att vårt långsiktiga samarbete och nära dialog med våra hyresgäster gör skillnad och ger resultat. I samband med att lokalen anpassas och utvecklas till verksamheten gör vi investeringar i linje med vår hållbarhetsstrategi”, säger Maléne Broman, förvaltningschef Logistea.