Ny detaljplan antagen för Vaggeryd Logistikpark – Logistea erlägger tilläggsköpeskilling genom riktad emission

I augusti 2023 vann en ny detaljplan laga kraft för fastigheterna Vaggeryd Skogshyltan 1:4 och Vaggeryd Stödstorp 1:7 (”Vaggeryd Logistikpark”). Med anledning av att den nya detaljplanen vunnit laga kraft ska Logistea erlägga en tilläggsköpeskilling till säljaren av Vaggeryd Logistikpark AB varav 15,6 mkr betalas genom nyemitterade aktier i Logistea.

Den nya detaljplanen innebär en större byggrätt för Vaggeryd Logistikpark uppemot cirka 150 000 kvm. Logistea har under en längre period arbetat med att få den nya detaljplanen på plats och förhoppningen är att snabbt kunna hitta nya hyresgäster som vill etablera sig inom Vaggeryd Logistikpark. Vaggeryd Logistikpark erbjuder fantastiska möjligheter för framtida etableringar med dess logistikläge, tillgången till kraft och fjärrvärme samt möjligheten till tågspår in i logistikparken.

Den nya detaljplanen innebär att Logistea ska erlägga en tilläggsköpeskilling till säljaren av Vaggeryd Logistikpark AB, Hanssongruppen EBJ AB, varav 15,6 mkr betalas genom nyemitterade aktier i Logistea. Teckningskursen uppgår till 9,32 kronor och baseras, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, på den volymvägda genomsnittskursen i Logisteas aktie under de tre handelsdagarna som föregick det att detaljplanen vann laga kraft (7-9 augusti 2023). Mot bakgrund av detta har Logistea idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2023, beslutat om att genomföra den riktade emissionen om 1 673 820 stam B aktier till Hanssongruppen EBJ AB. Efter emissionen kommer Logisteas aktiekapital att uppgå till 105 439 469 kr och antalet aktier till 210 878 938, fördelat på 16 536 052 stam A aktier och 194 342 886 stam B aktier.

”Vaggeryd Logistikpark är ett väldigt spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt över 380 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping, med möjligheten till järnvägsspår in på fastigheterna. Vi är väldigt glada att vi nu med den nya detaljplanen kan utveckla uppemot 150 000 kvm lager-, logistik och industribyggnader i detta strategiska läge med tillgång till en effekt om uppemot 20 MW och vi ser fram emot att över tid utveckla Vaggeryd Logistikpark till ett modernt och väletablerat verksamhetsområde i Jönköpingsregionen” säger Tobias Lövstedt, finans- och affärsutvecklingschef Logistea.