Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 30 oktober 2020

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 17 326 778.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 55 095 760 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 5 509 576 SEK.

De nya aktierna emitterades som vederlag för aktier i förvärvade fastighetsbolag samt till följd av riktade kontantemissioner. Till följd av emissionerna har antalet aktier och röster ökat med 17 326 778 från 37 768 982 till 55 095 760.

Legal rådgivare

Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Johanna Palm, CFO och vice VD i Odd Molly,

+ 46 760 10 24 55, johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 klockan 09:00 svensk tid.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com