Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under september 2023 slutfört en företrädesemission.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 209 205 118 aktier i bolaget varav 16 536 052 A-aktier och 192 669 066 B-aktier. Antalet röster uppgår till 35 802 958. Aktiekapitalet uppgår till 104 602 559 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.