Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under oktober 2023 erlagt en tilläggsköpeskilling genom nyemission av aktier med anledning av att detaljplanen för Vaggeryd Logistikpark vann laga kraft i augusti 2023.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 210 878 938 aktier i bolaget varav 16 536 052 A-aktier och 194 342 886 B-aktier. Antalet röster uppgår till 35 970 340. Aktiekapitalet uppgår till 105 439 469 kronor.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.