Nytt antal aktier och röster i Logistea

Som ett resultat av att Logistea AB (publ) (”Logistea”) under mars har genomfört en riktad nyemission av stamaktier av serie B har antalet aktier i Logistea ökat med 18 940 000 stamaktier av serie B, antalet röster ökat med 1 894 000, och aktiekapitalet ökat med 9 470 000 kronor.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 236 855 975 aktier i bolaget, varav 17 087 861 är stamaktier av serie A och 219 768 114 är stamaktier av serie B. Antalet röster uppgår per samma datum till 39 064 672,4.

ISIN-kod för A-aktierna är SE0017131329 och för B-aktierna är SE0017131337.