Odd Molly årsredovisning 2009

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 mars 2010
Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2009 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2010 klockan 08.00.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Odd Molly har 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com