Odd Molly genomför strategiska organisationsförändringar

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 december 2013Inom Odd Molly pågår ett arbete för att stärka bolagets position och skapa lönsam tillväxt med fokus på design, försäljning och närhet till kund. Som ett led i det arbetet genomför Odd Molly ett antal strategiska organisationsförändringar.

De senaste två åren har Odd Molly haft en svag försäljningsutveckling och en ny ledning har inlett ett förändringsarbete för att vända trenden. Flera steg har tagits i rätt riktning, bland annat inom kollektionsarbetet och bolagets distributionsnätverk. Arbetet har fått effekt i form av en positiv trend i bolagets senaste ordervärden, där ordervärdet inför kommande vår- och sommarkollektion 2014 ökade med 26 procent jämfört med motsvarande kollektion året innan.

Bolaget har den senaste tiden genomfört ett antal förändringar för att anpassa organisationen till verksamhetens framtida satsningar med fokus på design, försäljning och närhet till kund.

Vi omformar Odd Mollys organisation för att skapa förutsättningar för lönsam utveckling. Det innebär att vissa tjänster omvandlats och att andra försvinner. Självklart är det tråkigt att några kollegor därmed lämnar bolaget – men samtidigt bedömer vi att det är ett nödvändigt steg vi tar för att stärka vår konkurrenskraft, säger Anna Attemark, VD för Odd Molly.

Sammantaget väntas de totala förändringarna i organisationen, som berör sju personer, leda till omstruktureringskostnader av engångskaraktär om 5,6 MSEK som kommer att belasta det fjärde kvartalet 2013.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har cirka 60 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2013 CET 8:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.