Odd Molly International byter företagsnamn till Logistea AB

Odd Molly International AB (publ) har vid en extra bolagsstämma idag den 22 oktober 2021 fattat beslut om att byta företagsnamn till Logistea AB (publ).

Vid den extra bolagsstämman fattades också beslut om att ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningen
till att förvärva, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets nuvarande kortnamn ODD på Nasdaq Stockholm kommer, efter erforderlig handlingsläggningstid
hos Bolagsverket, att bytas till LOGI. Nuvarande ISIN-kod SE0002017657 kvarstår.

Ny webbadress från och med nu är www.logistea.se.

Övriga adress- och kontaktuppgifter återfinns på bolagets webbplats.