Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB uppför en ny 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 12 april 2021

 

Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.

Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd. Intresset från olika aktörer som önskar etablera sig på området är stort. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB har tidigare meddelat att man tecknat avsiktsförklaringar med två aktörer om att uppföra lager- och logistikbyggnader om totalt 6 000 kvadratmeter på området.

Odd Molly kan nu meddela att bolaget tecknat hyresavtal med tre aktörer och att ytan ökar till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter.  Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka 10 år. Byggstart planeras till slutet av maj 2021 och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 MSEK stigande till cirka 12,5 MSEK, om optionen på utökad yta utnyttjas. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och att andra sedvanliga tillstånd erhålls.

Vaggeryd Logistikpark är ett otroligt spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt över 380 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vi är väldigt glada att vi idag kan presentera de första tre tecknade hyresavtalen avseende uppförande av minst 12 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader och för det växande intresset vi upplever för att etablera sig på området”, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Vaggeryd Logistikpark

Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

I ett gemensamt ägt projekt ska Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB utveckla lager- och logistikfastigheter på området under namnet Vaggeryd Logistikpark. Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.

Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktions- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.