Ordervärde för höst/vinter 2008 – ökar med 58 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2008 visar en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande period 2007. Lagda order för det andra halvåret 2008 uppgår till drygt 129 MSEK, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med försäljningen för motsvarande period föregående år. Efter en vår med exceptionella ökningar visar införsäljningen till kommande säsong på fortsatt stark efterfrågan. Odd Molly har fått bindande order för det andra halvåret 2008 motsvarande en försäljning om drygt 129 MSEK. Detta skulle innebära en försäljningsökning med 58 procent jämfört med motsvarande period 2007, då försäljningen uppgick till cirka 82 MSEK och inkluderade en extraleverans av tidiga vårvaror i december 2007 motsvarande drygt 6 MSEK.

Baserat på lagda order för årets samtliga huvudkollektioner skulle försäljningen hittills för helåret 2008 motsvara omkring 254 MSEK, vilket nästan är en dubblering jämfört med försäljningen 2007, som uppgick till cirka 130 MSEK.

Det nu presenterade ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna 2008 är exklusive tillkommande införsäljning av tidiga vårvaror 2009 vilka beräknas levereras i slutet av detta år och därmed kommer inkluderas i 2008 års slutliga försäljning. Viss osäkerhet jämfört med slutligt utfall finns, bland annat till följd av framtida valutakursutveckling och enstaka återförsäljares utveckling. Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat enbart på lagda order, vilket medför minimal lagerbindning och risk.

Ökningen omfattar både etablerade och nya marknader. Den ökade ordervolymen är alltjämt ett resultat av såväl högre snittorder som nya återförsäljare. Genomförsäljningen av produkter i butik rapporteras vara fortsatt mycket hög.

Odd Mollys mest väletablerade marknader Sverige och framförallt Norge fortsätter att öka starkt, liksom Schweiz, Holland och Australien/Nya Zeeland. Även marknaderna i södra Europa såsom Spanien, Frankrike och Portugal fortsätter utvecklas mycket positivt. I Asien har särskilt Japan ökat sina order, tack vare starka insatser av den japanske distributören. Antalet återförsäljare har ökat till cirka 1 600 och fem nya marknader har tillkommit.

Danmark och Storbritannien visar en något svagare ökning än tidigare, bland annat till följd av ändrad inriktning hos en storkund i England. I USA ökade ordervolymen med drygt 33 procent för höst- och vinterkollektionerna 2008, vilket är något under förväntan och delvis kan förklaras av det tuffa ekonomiska läget i USA och den svaga dollarn.

[REMOVED GRAPHIC]
Se PDF

Odd Molly har ett omfattande nätverk av oberoende butiker och återförsäljare runt om i världen vilket ger en bra riskspridning. Varumärket finns representerat i varuhus, kedjor eller butiker såsom Fred Segal, Anthropologie i USA, Galleries Lafayette i Paris, NK i Sverige, Isetan och Barneys i Tokyo, Grieder/Bon Genie i Schweiz samt El Corte Inglés i Portugal.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2008 klockan 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs i höst genom 1 600 återförsäljare i 38 länder runt om i världen, varav i 23 med lokal representation. Odd Molly har 26 anställda. Omsättningen 2007 uppgick till 130,3 MSEK och rörelseresultatet till 18,5 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”news/letter”.