Ordervärde för höst/vinter 2010 – ökar 11 procent

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 13 april 2010

Odd Mollys införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2010 visar på fortsatt stabil tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Lagda order för höst/vinter 2010 uppgår till cirka 175 MSEK, vilket är en ökning med cirka 11 procent jämfört med ordervärdet om 158 MSEK för motsvarande kollektioner året innan.Inför den kommande höst- och vintersäsongen har Odd Molly erhållit lagda order om totalt motsvarande 175 MSEK i ordervärde, vilket är cirka 11 procent mer än för motsvarande kollektioner föregående år. I jämförelsen finns en viss negativ valutaeffekt för årets kollektioner. Med jämförbara valutakurser var ökningen drygt 13 procent. Som tidigare år kommer även en pre-spring-leverans att tillkomma under det fjärde kvartalet. Värdet för den leveransen uppgick 2009 till cirka 17 MSEK.

”Vi är glada över att vi fortsätter öka vår höst- och vinterförsäljning, trots fortsatt tuffa ekonomiska villkor på vissa marknader, men utfallet av orderläget når ändå inte upp till våra förväntningar. Vi har identifierat att prissegmenteringen i kollektionen inte varit optimal för våra återförsäljare med en alltför hög andel dyrare modeller. Vi kommer att göra vissa justeringar i kollektionens sammansättning avseende prismix inför nästkommande säsonger”, säger Christina Tillman, VD.

Ordervärdena för höst och vinter 2010 inkluderar order till tre egna butiker samt en mindre herrkollektion som lanserats inför hösten för första gången. Licensprodukterna hudvård och glasögon utvecklas stabilt, bland annat har licenstagaren på glasögon träffat avtal med Synsam för distribution. Som tidigare kommunicerats står ovan nämnda kompletterande produkter än så länge för en liten del av koncernens försäljning och har inte någon avsevärd påverkan på helheten i ordervärdet.

”Våra egna butiker, nya samarbeten och herrsortimentet har alla gemensamt att de fått en bra respons på marknaden – men det tar tid att sätta ett nytt sortiment eller varumärke på marknaden. Vi arbetar målmedvetet och analyserar varje steg i utvecklingen för att säkerställa att nästa steg vi tar är rätt”, säger Christina Tillman.

Odd Molly i världen
Odd Molly har erhållit order från 36 länder för den nyss avslutande försäljningen av höst- och vinterkollektionerna 2010. I 29 av dessa länder har Odd Molly egen representation via agent eller distributör.

Flertalet av Odd Mollys största marknader ökade också mest i reella tal; Sverige, Norge, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Procentuellt ökade dock Finland, Australien samt Grekland mest. Värt att notera är att bolaget bytt agent i Grekland, vilket bedöms vara orsaken till den positiva ökningen trots en mycket tuff ekonomisk situation i landet.

[REMOVED GRAPHIC]

USA ökar jämfört med ordervärdet för motsvarande kollektioner 2009, men de vidtagna åtgärderna, med bland annat en ny försäljningsorganisation, kommer inte att medföra en direkt effekt, då vi förväntar att det tar ett antal säsonger innan en mer betydande försäljningsökning uppnås. En egen butik öppnade i Los Angeles under första kvartalet med mycket stor internationell uppmärksamhet och en ny agent har börjat arbetet med att bygga upp efterfrågan och starkare närvaro på marknaden.

I södra Europa har höst- och vinterkollektionerna inte genererat ordersiffror i nivå med förväntan, vilket bedöms till stor del vara ett resultat av dessa länders svaga ekonomiska utveckling i kombination med prisstrukturen i kollektionen.

[REMOVED GRAPHICS]

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför liten lagerbindning och risk. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror främst dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2010 klockan 08:00.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Molly-produkter såldes 2009 genom cirka 1 450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 42 länder runt om i världen. Vid utgången av 2009 hade Odd Molly har 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Kommande informationstillfällen
• Delårsrapport för det första kvartalet, januari-mars 2010, avges den 22 april 2010.
• Bolagsstämma äger rum den 22 april 2010.
• Delårsrapport för det andra kvartalet, april-juni 2010, avges den 20 augusti 2010.
• Ordervärde för första halvåret 2011 (vår- och sommarkollektionerna) avges den 8 oktober 2010.
• Delårsrapport för det tredje kvartalet, juli-september 2010, avges den 21 oktober 2010.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press/media”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.