Ordervärde för höst/vinter 2014 uppgår till 121 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 27 mars 2014Ordervärdet på Odd Mollys höst- och vinterkollektioner 2014 uppgår till cirka 121 MSEK. Det är återigen en stark ökning, med 26 MSEK eller 27 procent, jämfört med motsvarande kollektioner året innan och ett bevis på att de förändringar som vidtagits i form av ny sortimentstrategi och stärkt organisation inom design och försäljning ger effekt.

Ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna 2014 visar samma tillväxtmönster som föregående år med ökningar både i kronor, antal artiklar och genomsnittsorder.

– Jag gläder mig åt att vi har ett så starkt förtroende hos våra många återförsäljare och att både stora och små kunder ökar sina inköp. Det är särskilt roligt att se att våra stora kunder ökar mest, dels för att de tack vare vår nya sortimentsstrategi – med bättre helhet och ökat nyhetsvärde – kan variera sitt utbud mer, dels därför att vi ser fortsatt stor potential att utveckla intressanta samarbeten framöver, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Det totala ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna 2014 uppgår till cirka 121 MSEK, jämfört med ett ordervärde på cirka 95 MSEK för höst- och vinterkollektionerna 2013. I ordervärdet ingår order från externa återförsäljare från 21 länder samt order till egna butiker, shop-in-shops och bolagets webbshop exklusive sedvanligt butikspåslag.

– Den tydliga positiva trenden visar att vi nått den balans i kollektionen som vi eftersträvat med vår nya sortimentsstrategi – både produkt- och prismässigt. En viktig framgångsfaktor är också vår satsning på egna försäljningskanaler – det stärker varumärket och ger oss möjlighet att driva försäljning, säger Anna Attemark, VD i Odd Molly.

Odd Mollys fem största marknader är Sverige, Tyskland, Schweiz, Danmark och USA. Mot bakgrund av att bolaget har en allt större andel egen detaljhandel samt har för avsikt att gå från två till fyra införsäljningar per år kommer Odd Molly framöver inte att offentliggöra ordervärde separat.

[Removed graphic]

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserat på bekräftade order från externa återförsäljare samt på order efter beräknad försäljningsvolym från egna butiker, vilket medför begränsad operationell risk och kapitalbindning. Den kvarstående osäkerhet som finns beträffande slutligt utfall, beror dels på framtida valutakursutveckling, dels på enstaka återförsäljares betalningsförmåga och storlek på tillkommande marginal från försäljning i egna kanaler. Dessa faktorer kommer fortsatt att ägnas noggrann uppmärksamhet och uppföljning.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, telefon: 08-522 28 514

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2014 CET 08:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 20 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Täby, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, två shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd Molly har 59 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.