Per Holknekt lämnar sin anställning på Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 11 december 2013Efter tolv år i Odd Molly väljer nu Per Holknekt, en av bolagets grundare, att lämna sin anställning som Creative Director i bolaget. Han övergår till en roll som fristående konsult inom området för varumärkesstrategier.

Per Holknekt, grundare och Creative Director
Det är med stort vemod men med en ljus bild av framtiden jag har fattat det mycket svåra beslutet att gå vidare i min karriär. Så jag lämnar nu tryggt bolaget i nya händer och sätter segel för nästa resa.
Anna Attemark, VD för Odd Molly
Per Holknekt har varit en viktig nyckelperson och fantastisk kreativ kraft bakom uppbyggnaden av Odd Molly. Hans kompetens inom varumärkesstrategi i kombination med Odd Mollys tydliga stilkoncept var nyckeln till att Odd Molly på så kort tid skapade sig en stark position i modevärlden. Jag har förståelse för att Per efter snart 12 år nu väljer att lämna och söka sig nya kreativa utmaningar samtidigt som Odd Molly går in i nästa fas.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn samt en egen webbshop och tre shop-in-shops. Odd Molly har cirka 60 anställda. Bolagets historiskt lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2013 CET 16:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.