Valberedning 2022

Enligt beslut av Logistea ABs (publ) (”Logistea”) årsstämma 2021 ska ledamöter i valberedningen utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ledamöter inför Logisteas årsstämma 2022 var:

  • Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest AB samt ytterligare bolag inom sfär.
  • Bengt Kjell, utsedd av Phoenix Insurance Ltd.
  • Rutger Arnhult, utsedd av M2 Capital Management AB samt ytterligare bolag inom sfär.

Ilija Batljan var utsedd till att vara valberedningens ordförande.

Ovan angivna aktieägare representerade tillsammans cirka 46 procent av aktierna och rösterna i Logistea per den 31 augusti 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Logisteas valberedning kan göra det via e-post till: nominationcommittee@logistea.se eller via brev till adressen: Logistea AB, Att: Valberedningen, Box 5804, 102 42  Stockholm.

Logisteas årsstämma 2022 hölls fredagen den 6 maj 2022.