Uppdatering kring renodling av verksamheten i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 5 maj 2021

Som meddelades den 26 mars 2021 (”Pressmeddelandet”) (för länk: klicka här) renodlar Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Förutsatt att de båda transaktionerna, såsom de beskrivs i Pressmeddelandet, (”Transaktionerna”) genomförs kommer Odd Molly att ha genomgått en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Mot denna bakgrund kommer Nasdaq Stockholm också att genomföra en granskning av Odd Molly i syfte att säkerställa att bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Denna granskning kommer att utföras innan en sakutdelning av aktier i NFTG (såsom det beskrivs i Pressmeddelandet) genomförs.

Avsikten är som tidigare meddelats att dela ut NFTG-aktierna under det tredje kvartalet 2021 och därigenom slutföra Transaktionerna och renodlingen av verksamheten. Under tiden granskningen genomförs kan Nasdaq Stockholm enligt regelverket besluta om observationsstatus avseende Odd Molly.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande i Odd Molly,

+ 46 73 350 61 20, patrik.tillman@lennerpartners.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 07:00 CEST.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com