Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 29 april 2015Ett starkt kvartal med ökad tillväxt och stärkt lönsamhet

1 januari – 31 mars 2015                   

· Nettoomsättningen uppgick till 100,7 MSEK (82,8), en ökning med 22 procent.
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,2 procent (53,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (3,5).
· Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK (2,5).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,33 SEK (0,44).

Händelser under och efter kvartalet

· I februari öppnade Odd Molly en butik på Åhléns i Göteborg.
· Efter kvartalets slut övertog bolaget ansvaret för Odd Molly-butiken i Bromma Blocks som tidigare drivits av en extern återförsäljare.
· Efter kvartalet öppnade två shop-in-shops, i Oslo, Norge och Villmanstrand, Finland, som båda drivs av externa återförsäljare.

[Removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Det är underbart när det ljusnar – och för Odd Molly fortsätter den positiva trenden. Under det första kvartalet 2015 ökade vi omsättningen rejält och vi levererade ett mycket starkt resultat. En riktigt bra start på det nya året som visar att vårt förändringsarbete ger tydliga resultat, även om vi har stor respekt för att det är en fortgående process.

I enlighet med vår strategi ökade andelen egen försäljning, och utvecklingen överträffade våra höga förväntningar inte minst vad gäller Odd Mollys webbshop. Under kvartalet har vi också fortsatt rulla ut vårt butikskoncept i fler butiker och shop-in-shops i Sverige, Norge och Finland. Försäljningen till externa återförsäljare är en stabil bas och vår egen detaljhandelsverksamhet fortsätter öka kraftigt och bidra starkt till bolagets lönsamhet.

De nya produktgrupperna Home och Badkläder får fin medial uppmärksamhet, vilket stärker Odd Molly som livsstilskoncept och varumärke. Det utökade sortimentet, som nu finns ute i butik, säljer bra – även om det än så länge står för en liten del av den totala omsättningen.

Mycket positiva signaler och ett starkt kvartal således.

Samtidigt är det på sin plats att påminna om att Odd Molly fortfarande har stora säsongsvariationer och bör analyseras i längre cykler än kvartalsvis. Det första kvartalet är generellt sett vårt starkaste och i år är inget undantag. Alla vårvaror är utlevererade till våra återförsäljare under det första kvartalet vilket innebär att det andra kvartalet följaktligen blir tunt. Vi arbetar mycket målmedvetet med att minska svängningarna över kvartalen, bland annat genom att den egna försäljningen till konsument ökar.

Sammanfattningsvis utvecklas Odd Molly i helt rätt riktning. För mig som ledare för en kreativ verksamhet i en börsnoterad miljö, med krav på både innovation och affärsmässighet, är det skönt att ha tydliga värderingar att vägledas av. Vi ska fortsätta skapa värde – och inspirera alla Mollys därute att förverkliga sina drömmar.

Anna Attemark, VD

För fullständig rapport, se bifogad PDF fil.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Henrik Fredin, CFO, 08-522 28 514

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även åtta egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Molly har cirka 70 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma hålls den 29 april 2015.

Delårsrapport april-juni 2015 avges den 20 augusti 2015.

Delårsrapport juli-september 2015 avges den 21 oktober 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 CET 08:00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.