Extra bolagsstämma 2024

Logisteas extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 25 januari 2024.

Vid eventuella frågor rörande extrastämman, vänligen kontakta Michela Westin, General Counsel, på michela.westin@logistea.se.