Logistea publicerar rapport för andra kvartalet 2022

Logistea AB (publ) har idag publicerat rapport för andra kvartalet 2022.

Summering april – juni 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 196 procent och uppgick till 56 mkr (19).
 • Driftnettot ökade med 207 procent till 39 mkr (13).
 • Förvaltningsresultatet ökade kraftigt till 18 mkr (2).
 • Resultatet före skatt uppgick till 155 mkr (104), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 135 mkr (102).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 kr (0,94).
 • Substansvärde per aktie ökade till 16,3 kr (11,8)
 • Företrädesemission om 350 mkr före emissionskostnader genomfördes under kvartalet. Totalt emitterades 19 428 133 stamaktier, motsvarande 16,7 procent av totala antalet röster i Logistea.
 • 20 fastigheter tillträddes, motsvarande 163 917 kvm uthyrbar yta och 10 000 kvm byggrätter till ett samlat fastighetsvärde om 966 mkr.
 • 9 000 kvm nybyggnation i Borås färdigställdes och tillträddes av hyresgästen Cellbes.
 • Nybyggnation av 4 500 kvm i Timrå påbörjades till hyresgästen Nordic Netstores.

Summering januari – juni 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 187 procent och uppgick till 106 mkr (37).
 • Driftnettot ökade med 187 procent till 72 mkr (25).
 • Förvaltningsresultatet ökade kraftigt till 31 mkr (5).
 • Resultatet före skatt uppgick till 347 mkr (110), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 314 mkr (105).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,62 kr (0,96).
 • 24 fastigheter tillträddes, motsvarande 188 172 kvm uthyrbar yta och 20 000 kvm byggrätter till ett samlat fastighetsvärde om 1 144 mkr.
 • Totalt 24 564 885 aktier emitterades, varav 19 428 133 genom en företrädesemission och 5 136 752 aktier i riktade emissioner i syfte att finansiera fastighetsförvärv.
 • Totalt 22 500 kvm nybyggnation färdigställdes och tillträddes av hyresgäster, varav 13 500 kvm i Vaggeryd logistikpark under första kvartalet och 9 000 kvm i Borås under det andra kvartalet.

”Logistea fortsätter att växa, och vi förvärvade under andra kvartalet fastigheter till ett värde om 966 miljoner kronor. Det gör att vi nu har ett bestånd av fastigheter till ett värde om närmare 4,2 miljarder kronor och fortsätter vår resa mot att bli ett av de ledande fastighetsbolagen inom lager, logistik och lätt industri. Vi ligger också i linje med att nå vårt mål om ett fastighetsvärde över 15 miljarder kronor vid utgången av 2024,”

säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

En presentation finns tillgänglig på Logisteas webbplats (länk).

Lyssna på vd Niklas Zuckerman som kommenterar resultatet i podden Kvartalet, tillgängligt från kl 8.00 idag på Logisteas webbplats (länk).