Logistea publicerar rapport för tredje kvartalet 2022

Logistea AB (publ) har idag publicerat rapport för tredje kvartalet 2022.

Summering juli – september 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 207 procent och uppgick till 70 mkr (23).
 • Driftnettot ökade med 185 procent till 54 mkr (19).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 22 mkr (3).
 • Resultatet före skatt uppgick till 67 mkr (15), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 37 mkr (12).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,13).
 • Substansvärde per aktie ökade till 16,9 kr (9,6)
 • Två fastigheter tillträddes i Kumla, med 10 200 kvm uthyrbar yta och 10 000 kvm byggrätter, till ett samlat fastighetsvärde om 79,4 mkr.
 • Fastigheten Stödstorp 1:7 i Vaggeryd Logistikpark certifierades enligt BREEAM In Use Very Good.

Summering januari – september 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 194 procent och uppgick till 177 mkr (60).
 • Driftnettot ökade med 187 procent till 126 mkr (44).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 52 mkr (8).
 • Resultatet före skatt uppgick till 414 mkr (124), där värde-förändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 351 mkr (116).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,03 kr (1,15).
 • 26 fastigheter tillträddes, med 198 372 kvm uthyrbar yta och 30 000 kvm byggrätter till ett samlat fastighetsvärde om 1 158 mkr.
 • Totalt 24 564 885 aktier emitterades, varav 19 428 133 genom en företrädesemission om 350 miljoner kronor innan emissions-kostnader och 5 136 752 aktier i riktade emissioner för att finansiera fastighetsförvärv.
 • Totalt 22 500 kvm nybyggnation färdigställdes och tillträddes av hyresgäster, varav 13 500 kvm i Vaggeryd logistikpark under första kvartalet och 9 000 kvm i Borås under andra kvartalet. Fastigheterna bidrar med ett årligt driftnetto om 14,5 miljoner kronor.

Logistea redovisar återigen starka siffror. Vi är stolta över att redovisa att intäkterna för perioden januari till september ökade till 177 miljoner kronor (60) och förvaltningsresultatet till 52 miljoner kronor (8). Resultatet före skatt uppgick till 414 miljoner kronor (124), där orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 351 miljoner kronor, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

En presentation finns tillgänglig på Logisteas webbplats (länk).

Lyssna på vd Niklas Zuckerman som kommenterar resultatet i podden Kvartalet, tillgängligt från kl 8.00 idag på Logisteas webbplats (länk)